Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

 

Документа

Статут Дома здравља Панчево

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Пословни кодекс

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

*Листа лекова

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Дневни финансијски извештаји:

Стање и промена средства на дан: 21.03.2019.године 

Стање и промена средства на дан: 20.03.2019.године

Стање и промена средства на дан: 19.03.2019.године 

Стање и промена средства на дан: 18.03.2019.године 

Стање и промена средства на дан: 15.03.2019.године 

 

 

 

Медицинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала

 

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система