Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

 

Документа

Статут Дома здравља Панчево

Информатор о раду 2019. год.

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Одлука о радном времену

Пословни кодекс

Ценовник услуга 

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Финансијски план за 2020. год

Дневни финансијски извештаји:

Стање и промена средства на дан 22.10.2020. године

Стање и промена средства на дан 21.10.2020. године

Стање и промена средства на дан 20.10.2020. године

Стање и промена средства на дан 19.10.2020. године

Стање и промена средства на дан 16.10.2020. године


 

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Медицинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система