Програм за решавање вишка запослених  у Стоматолошкој служби ДЗП

*Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

*Програм за решавања вишка запослених 1

*Програм  за решавање вишка запослених 2

*Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

*Прилози

 

 

Документа

Статут Дома здравља Панчево

Информатор о раду 2019. год.

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Одлука о радном времену

Пословни кодекс

Ценовник услуга 

 

Медицинска упуства, водичи и литература

Национални водичи добре клиничке праксе

Упутство за припрему пацијента за вађење крви

 

Рачуноводство и финансије

Финансијски план 2019. год.

Дневни финансијски извештаји:

Стање и промена средства на дан: 22.07.2019.године  

Cтање и промена средства на дан: 19.07.2019.године

Cтање и промена средства на дан: 18.07.2019.године

Cтање и промена средства на дан: 17.07.2019.године

Cтање и промена средства на дан: 16.07.2019.године

Cтање и промена средства на дан: 15.07.2019.године

Стање и промена средства на дан: 12.07.2019.године 

 


 

Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. год.

 

Медицинска и дијагностичка опрема

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

Залихе лекова, медицинског и потрошног материјала

Информациони систем

Правилник о безбедности ИКТ система