Адреса: Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево                                    

Teл/Факс: 013/309-200 (Централа тренутно није у функцији); 013/317-901

ИмејлThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Радно време Управе: Радним данима од 07 до 15 часова

ПИБ: 106481499

Матични број: 08913889

Рачуни:

Трезор: 840-808661-18

Сопствена средства: 840-793667-89

Стоматологија: 840-13177614-80             

                                                                        

МИСИЈА 

Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневном раду, унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

 

 

ВИЗИЈА 

Дом здравља Панчево ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 

Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2016. до 2019. године: 

  1. Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених  у Дому здравља Панчево
  2. Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије
  3. Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.
  4. Акредитација Дома здравља
  5. Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице
  6. Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем
  7. Контуирана имплементација информационих технологија