Контакт подаци:

Телефон: 013/378-379

Е-мail: - 

            - 

  • Тијана Бикар Јаћимовић - виша медицинска сестра
  • Бранка Солеша – медицинска сестра/техничар – статистичар
  • Весна Максимовић – здравствени сарадник – кординатор  за здр. статистику

 

Делатности одсека су:

-          Израда плана рада Дома здравља

-          Анализа извршења плана рада и израда извештаја о извршењу

-          Израда плана здравствено-васпитног рада, праћење и анализа извршења плана и обележавања датума из Календара     јавног здравља.

-          Прикупљање здравствено-статистичких података и израда здравствено-статистичких извештаја

-          Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи квалитета

-          Праћење, координација и анализа спровођења квалитета

-          Припрема и анализа извештаја за све више институције са којима сарађује (ЗЗЈЗ Панчево, Институт за јавно здравље Војводине,

            Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батутˮ, Министарство здравља РС, РФЗО и др.)

-          Прикупља, формира базу података о заразним и хроничним незаразним болестима и прослеђује ЗЗЈЗ Панчево

-          Прикупља и објединује фактуре. Развија и одржава базе података.

-          Кординира рад служби у смислу тачног евидентирања података.

-          Спроводи обуку и пружа стручну помоћ запосленима у раду на рачунару.

-          И сви остали послови из домена Социјалне медицине, здравствене статистике и информатике.