Адреса: Милоша Обреновића 4, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/311-344 

Радно време: од 07 до 20 часова

Субота и недеља: од 07 до 19 часова

Пријем пацијената је сваког радног дана од 07:00 до 09:00

Вађење крви се  заказује сваког радног дана у времену од 10 до 14 сати на бројеве телефона 311-344 или 062/807-37-91

или лично у истом термину.

Деца, труднице, породиље (до годину дана), онколошки и хитни пацијенти  не заказују пријем.

Издавање резултата наредног дана после 10:00

Заказивање кућних посета за непокретне болеснике се може обавити сваког дана после 10:00 у приземљу лабораторије.

 

Историјат

Служба лабораторије основана је 1968 године у оквиру Дома здравља. Служба је била смештена у Карађорђевој улици (садашња зграда Хитне помоћи).

Како се територија града ширила и повећавао број становника, расла је и потреба за већом службом лабораторијске дијагностике.

Лабораторија је добила нову зграду  6. 10. 1984 године у улици Паје Маргановића. Зидање зграде је омогућио град Панчево. Осим опремања централне зграде, град је омогућио и отварање пунктова по насељеним местима где су се радиле основне анализе.

Данас  је Лабораторија Дома здравља Панчево савремена и технички добро опремљена. У њој можете без заказивања  сваког радног дана добити стручну и професионалну услугу тима који сачињавају:1 магистар фармације- специјалиста медицинске биохемије, 1 дипломирани фармацеут – медицински биохемичар, 1 дипломирани фармацеут, 2 струковна лабораторијска технолога, 25 лабораторијских техничара, 2 перачице лабораторијског посуђа.


Служба лабораторије дневно прими око 350 пацијената, а просечно се годишње уради око 1.000.000 анализа.
Служба је опремљена савременим хематолошким анализаторима (HMX Coulter, ACT diff), биохемијским анализаторима (Beckman Coulter AU 480 и АU 400), анализатором за одређивање глукозе у капиларној крви (Biosen C-line), анализатором за одређивање параметара хемостазе (Behring Fibrintimer BFT II ), апарат за одређивање СЕ(SRS 100/II), апарат за хемијски преглед урина (Uriscan Pro II).

Обавеза наше лабораторије је да у свом раду користи принципе Добре Лабораторијске Праксе (ГЛП) и да омогући да пацијент, односно ординирајући лекар, добије тачан и правовремен налаз.

Квалитет резултата се обезбеђује тачно дефинисаном технологијом рада.
Правилност рада у лабораторији остварује се спровођењем мера спољашње и унутрашње контроле квалитета. У служби лабораторије свакодневно се ради унутрашња контрола квалитета. Лабораторија учествује и у спољашњој контроли квалитета хематологије (IQAP) и биохемијских параметара (EQAS).


Организација службе


Службу чини централна лабораторија и пунктови за узорковање биолошког материјала који се налазе, у амбулантама у насељеним местима : Јабука, Качарево, Банатско Ново Село, Долово, Старчево, Омољица и Брестовац.


Узорковање биолошког материјала:


Централна лабораторија
Пријем пацијената 7:00 – 9:00 часова


Обавезно понети упут изабраног лекара, оверену здравствену књижицу и важећу личну карту.
Пријем хитних пацијената за хематолошке анализе и анализу урина обавља се током целог дана као и викендом.


За пријем хитних пацијената постоји одвојен шалтер.

На истом шалтеру право на приоритет имају пацијенти којима се тражи тест оптерећења глукозом, пацијенти који предају само узорак урина или столице.


Пријем деце и трудница као и чекаоница одвојени су од пријема одраслих. Присуство родитеља или неког другог пунолетног члана породице је обавезно када се крв вади малолетним пацијентима.

За непокретне пацијенте лабораторијски техничари излазе на терен и врше узорковање у кућним условима. За ову услугу пацијент мора да има уредно оверен упут изабраног лекара Дома Здравља на коме је наглашено кућно вађење крви.

Вађење крви на терену је уторком и четвртком.

Пунктови за узорковање материјала:

Насељена места: радним данима 7:00 – 9:00

Понедељак: Омољица, Брестовац

Уторак: Старчево

Среда: Банатско Ново Село

Четвртак: Јабука, Качарево

Петак: Долово

Узорковање крви се обавља вакум системима за једнократну употребу, атестираним и одобреним на међународном нивоу.
О чистоћи лабораторијског посуђа брину две перачице посуђа, а стерилизација као и сушење обавља се у за то предвиђеним апаратима.

 

Делатност Службе лабораторијске дијагностике


Узимање и лабораторијска испитивања узорака у дијагностичке и терапијске сврхе пацијената Дома Здравља на територији општине Панчево.
Савремена лабораторијска опрема великог капацитета омогућава обраду великог броја узорака, као и велики број хематолошких и биохемијских анализа, тестова хемостазе и преглед урина и столице.

 

Превентивни рад

У служби лабораторије Дома Здравља врше се анализе узорака у оквиру систематских прегледа деци предшколског и школског узраста.

Лабораторија учествује и у оквиру систематских прегледа запосленог становништва у циљу превенције различитих болести.

Анализа столице на окултно крварење у оквиру пројекта скрининга за колоректални карцином такође се врши у нашој служби.

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПАЦИЈЕНТА ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ  можете погледати  ОВДЕ. 

–   Пре доласка у лабораторију, пацијент не треба да конзумира храну последњих 12 сати

–    Уколико је пацијент на терапији, лекове треба да узме након завршеног пријема у лабораторији

–    Урин донети у стерилној бочици купљеној у апотеци ( препоручљиво је сакупити први јутарњи урин)


Анализе које се раде у лабораторији


Хематолошке анализе:
Седиментација еритроцита(СЕ)
Крвна слика-ККС (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР)
Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом (ЕР, ЛЕ, ХТ, Хб, ТР, Леф)
Ретикулоцити
Леукоцитарна формула
Размаз крви – плочица

Биохемијске анализе:
Глукоза у серуму
Тест оралног оптерећења глукозом - ГТТ
Гликозилирани хемоглобин (ХбА1ц) у крви
Уреа (БУН) у серуму
Креатинин у серуму
Мокраћна киселина у серуму
Билирубин - укупан у серуму
Билирубин - директан у серуму
Протеини (укупни) у серуму
Ц - реактивни протеин (ЦРП) у серуму
Гвожђе у серуму
ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму
УИБЦ (незасићени капацитет везивања гвожђа) у серуму
АЛТ у серуму
АСТ у серуму
Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму
Гама - ГТ  у серуму
Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму
Алфа-амилаза у серуму и мокраћи
Натријум у серуму
Калијум у серуму
Хлориди у серуму
Калцијум у серуму
Неоргански фосфати у серуму
Холестерол (укупан) у серуму
ХДЛ - холестерол у серуму
ЛДЛ - холестерол у серуму
Триглицериди у серуму

Анализе хемостазе:
Време крварења
Фибриноген

Анализе мокраће:
Целокупан преглед мокраће тест траком
Седимент мокраће
Протеини у мокраћи- семиквантитативно
Кетонска тела (ацетон) у мокраћи
Уробилиноген у мокраћи

Анализе фецеса (столице):
Хемоглобин (крв) у столици - Тест за окултно крварење
Несварена мишићна влакна у столици
Скроб у столици
Масти у столици

 

 

Начелник Службе за лабораторијску дијагностику је др сци мед Данијела Ристовски Корниц, специјалиста медицинске биохемије.

 

Главни лаборант: Анђелија Срданов