Адреса: Милоша Обреновића 2, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/309-212, 013/309-239

Радно време: Понедељком од 13 до 20 часова, осталим радним данима је од 07 до 15 часова. У случају изласка на терен, рад са пацијентима је до 13 сати.

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара

 

Mедицина спорта је релативно млада, превентивна грана медицине која се првенствено бави систематским, спортско медицинским прегледима учесника у спорту, физиологијом и хигијеном спорта. У свом куративном сегменту она се бави пружањем ургентне помоћи на терену одмах након задобијања повреде, одложене помоћи у диспанзеру за медицину спорта као и усмеравањем према одговарајућим специјалистима из других специјалистичких грана.

 

Корисници услуга диспанзера за медицину спорта су сви учесници у спорту, а то су: учесници у физичком васпитању, спортисти свих узраста у такмичарском спорту, судије, тренери, рекреативци као и спортисти и рекреативци који учествују у спортским активностима са повећаним здравственим ризиком.

 

Родоначелник медицине спорта у Панчеву је др Љубиша Ђурђевић, специјалиста интерне медицине, који је још давне 1955. године повремено волонтерски радио у тада тек основаној спортској амбуланти која се налазила у подруму здравствене станице »Центар«. Шездесетих година спортска амбуланта прераста у диспанзер за медицину спорта са седиштем у Немањиној улици. Под руководством специјалиста медицине спорта, др Радована Антића и др Дејана Ђурђева, диспанзер све више добија на значају тако да се почетком седамдесетих сели у нове, наменски изграђене просторије у новом Дому здравља. Реорганизацијом здравствене службе и усклађивањем са новим законским нормативима, 2010. године диспанзер прелази у одсек спортске медицине Диспанзера за децу.

 

Но, повреде у спорту се дешавају. По неким истраживањима оне чине 15% од укупног броја повреда, а свака десета повлачи за собом и радну неспособност. У случају повређивања задатак медицине спорта је да повређеног спортисту, у сарадњи са другим специјалистичким гранама, у потпуности оспособи, по могућности у што краћем временском року али без могућих, каснијих последица.

 

У нади да ће се кадровски састав због обима посла ускоро проширити, у Одсеку за медицину спорта тренутно ради једна медицинска сестра, Татјана Ђорђевић и један лекар, др Зоран Ђурђев који је након четири године рада у Служби хитне медицинске помоћи 2004. године специјализирао спортску медицину од када и ради прво у диспанзеру а сада у одсеку.

 

Основа рада одсека су превентивни спортско медицински прегледи. Циљеви ових прегледа су очување и унапређење здравља и радне способности учесника у спорту, правилно усмерење у спорту, превенција обољевања, повређивања и других поремећаја здравља и инвалидности. Овим прегледима се утврђује стање здравља, оцењује психофизичка способност у односу на захтеве појединих спортских грана и дисциплина, као и општи утицај физичке активности на организам.

 

Dr Zoran Djurdev

Руководилац одсека

Др Зоран Ђурђев