Службе

Адреса: Милоша Обреновића 2, 26101 Панчево

Контакт телефон: 013/312-847   062/807-36-70

Електронска пошта:

 

Радно време: радним данима: од 07 до 20 часова                                       

                        суботом: од 07 до 19 часова, недељом: од 08 до 18 часова

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара у Дому здравља

                          Распоред рада лекара у школским амбулантама

                          Актуелни ценовник стоматолошких услуга (21. јануар 2021.год.)

                          ВРСТА И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ПРЕМА ПОПУЛАЦИОНИМ ГРУПАМА

                        

                                                       

Стоматолошке услуге се пружају корисницима услуга у ординацијама лоцираним у:

 

- Специјалистичкој служби Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2-4

- У Насељеним местима: Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Долово, Банатско Ново Село, Качарево, Јабука и Глогоњ

- Школским ординацијама: ОШ ,,Бранко Радичевић", ОШ ,,Васа Живковић", ОШ ,,Стевица Јовановић", ОШ ,,Свети Сава", ОШ ,,Исидора Секулић", ОШ ,,Братство-јединство" и ОШ ,,Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

- Рад Стоматолошке службе са пацијентима се одвија радним данима двократно: од 07:00 до 13:30 часова и од 13:30 до 20:00 часова у свим објектима Дома здравља где нам то кадровски потенцијал омогућава.
- Сваке суботе од  7:00 до 19:00 часова одвија се рад са пацијентима у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4. Недељом и  празницима дежура се у згради Дома здравља Панчево у улуци Милоша Обреновића 2-4 од 08:00 до 18:00 часова.


ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

Стоматолошка служба Дома здравља Панчево пружа стоматолошке услуге свим осигураницима из свих грана стоматологије сем из области максилофацијалне хирургије.

 


Структура запослених од 06. октобра 2022. године:

У Служби стоматолошке здравствене заштите су запослена 75 лица на неодређено и одређено радно време:

- 30 доктора стоматологије (14 специјалиста и 16 општих доктора стоматологије)

- 36 стоматолошких сестара

- 8 зубних техничара

- 1 рендген техничара

Четири доктора стоматологије су на специјалистичком стажу из области дечје и превентивне стоматологије. 

 

Број пацијената годишње


У току 2011. године број пружених стоматолошких услуга био је 51.179 код деце и  55.551 код одраслих.

Укупан број остварених услуга у 2014. год. је 112.406, у 2015. год. је 122.173, а у 2016. год. 125.672.

Укупан број остварених услуга у 2017, 2018. и 2019. години је преко 120.000 годишње.


.
Активности


Сваке године у мају месецу се одржава обележавање Недеље здравља уста и зуба. Сви запослени равноправно учествују у промовисању оралног здравља кроз разна едукативна предавања и гостовања у радио и телевизијским емисијама.Развојни планови


У наредном периоду кроз стручно усавршавање запсолених, циљ је едуковање како младих тако и постојећег кадра, што ће условити повећање броја и унапређење квалитета пружених стоматолошких интервенција. Истовремено потенцирамо праћење савремених достигнућа у сфери стоматологије која се примењују у свету.


ОРГАНИЗАЦИЈА

Служба стоматолошке здравствене заштите има два одељења:

Oдељење дечије и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица и Одељење опште и специјалистичке стоматолгије.

Одељење дечје и превентивне стоматологије са ортопедијом вилица чине Одсек дечије и превентивне стоматологије и Одсек ортопедије вилица.

Запослени на Одсеку дечије и превентивне стоматологије пружају стоматолошку здравствену заштиту предшколској и школској деци на примарном нивоу здравствене заштите (у школама и стоматолошким ординацијама у насељеним местима) и секундарну стоматолошку здравствену заштиту деци предшколског и школског узраста у оквиру специјалистичког дела Службе стоматолошке здравствене заштите (пружају је специјалисти дечије и превентивне стоматологије у координацији са општим докторима стоматологије).

 

Тимови на Одсеку дечје и превентивне стоматологије

Шеф Одсека дечије и превентивне стоматологије је др Александра Крестић-Станић.

Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку дечије и превентивне стоматологије је Радица Павић.

 

Контакт телефон: 309-251; 309-261

 1. КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  спец. дечије и превентивне стоматологије -  ординација број 303

    стом. сестра БАЛАН СОФИЈА

 1. ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра СМИЉКОВИЋ ДАНИЈЕЛА

 1. ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304     

    стом. сестра ВЕЛИЧКОВИЋ БИЉАНА

 1. СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 304

    стом. сестра ПАВИЋ РАДИЦА

 1. МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА  спец. дечије и превентивне стоматологије - ординација број 303

    стом. сестра ЈУХАС ДАНИЈЕЛА

 1. ЦРВЕНКОВ ДР МАРИЈА - здравствена амбуланта Омољица (013 617 013)

    стом. сестра КРАЈЧЕВСКИ ЉИЉАНА

 1. МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА -  понедељак, среда, петак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663, уторак, четвртак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).
  Наредног месеца уторак, четвртак ОШ ,,Бранко Радичевић"; контакт телефон ОШ: 352-663, понедељак, среда, петак ОШ "Стевица Јовановић" (319-166).

    стом. сестра ОСТОЈИН ВИКТОРИЈА

 1. МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА  понедељак, среда, петак ОШ ,,Свети Сава"  (контакт телефон ОШ: 318-859), уторак, четвртак ОШ ,,Исидора Секулић" (контакт телефон ОШ: 2315-965)

    стом. сестра ПАНАЈОТОВИЋ СВЕТЛАНА

       9. ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР - понедељак, среда, петак ОШ ,,Васа Живковић" (353 – 313) и утпрак, четвртак ОШ ,,Братство - јединство"  (контакт телефон ОШ:348 - 080)   

      стом. сестра ЈЕЛИЋ ДРАГАНА

     10. ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ ДР МИЛИЦА спец. оралне медицине и парадонтологије - одинација број 303

      стом. сестра МЛАДЕН БРАНКИЦА

     11. ПОМОРИШАЦ ДР СНЕЖАНА - здравствена амбуланта Банатско Ново Село - понедеак и петак (615-095) ; основна школа ,,ЖаркоЗрењанин" БНС - среда ; З.А. ,,Банатски Брестовац - уторак и четвртак (626-122)

      стом. сестра ЂУРЕТИЋ АЛЕКСАНДРА

      12.  СТАНИСАВЉЕВ БОКШАН ДР ЈАСНА - здравствена амбуланта ,,Јабука" (013/2624-066) понедељак, среда, петак и здр. амбуланта ,,Глогоњ" (013/627-107) уторак и четвртак

      стом. сестра МИРЈАНА ХАКАЈ

      13. ЛОТРЕАН ДР ФЛАВИУС ЈОСИФ - здравствена амбуланта ,,Долово" (013/2634-118) 

      стом. сестра РОГИЋ МЕРИМА

      14. САВКОВИЋ ДР ТЕОДОРА - здравствена амбуланта ,,Качарево" (013/601-194) понедељак, среда, петак и здр. амбуланта ,,Старчево" (013/631-163) уторак и четвртак. Наредног месеца обратно

      стом. сестра ЈОВАНОВ ЗОРИЦА

 

Превентивне стоматолошке сестре на Одсеку дечје и превентивне стоматологије:

1. ЂОРЂЕВИЋ АНКА, главна сестра Стоматолошке службе (контакт телефон 309-227)

2. СПАСИЋ ГОРДАНА

3. МИЛЕКИЋ МИЛКА

4. ВЕЛИЧКОВИЋ ВИШЊА

5. КОЈИЧИЋ РУЖИЦА

 

Тимови на Одсеку ортопедијa вилица - одринација број 305   

Шеф Одсека ортопедије вилица је Др Саша Живковић (контакт телефон 309-246).

Одговорна стоматолошка сестра на Одсеку ортопедије вилица је Биљана Милановић

 

Контакт телефон: 309-246

 1. МИЛАНОВИЋ ЛАЗАРЕВИЋ ДР ВЕСНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛАНОВИЋ БИЉАНА

 1. ЖИВКОВИЋ ДР САША спец. ортопедије вилица

стом. сестра ФИЛИПОВ ДАНИЈЕЛА

 1. КУКИЋ ДР СТАНА спец. ортопедије вилица

стом. сестра МИЛОШЕВИЋ ГОРИЦА

 

Одељење опште и специјалистичке стоматологије

Одељење опште и специјалистичке стоматологије чини Одсек за поливалентну стоматологију, Одсек за радиолошку дијагностику и одсеци специјалистичких грана стоматологије (болести зуба и ендодонције, орална хирургија, орална медицина и пародонтологија и стоматолошка протетика са зубном техником) за популациону групу пацијената старијих од 18 година живота. У оквиру тих специјалистичких грана стоматолошке услуге се по потреби пружају и пацијентима из популационих група млађим од 18 година живота.

Шеф Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Др Милан Париповић (контакт телефон 309-259).

Одговорна стоматолошка сестра Одељења опште и специјалистичке стоматологије је Рада Кесић

 

Тимови на Одсеку поливалентне стоматологије:

 1. JASAM др MAHMOOD - ординација број 318 - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. техничар ДИВИЋ НИКОЛА.

 1.    МАНСУРИ ДР ХЕНИ - ординација број 318  - пријемно оделење телефон 309-240

   стом. сестра КОСТИЋ ВИОЛЕТА

       3. ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН - спец. оралне хирургије, ангажован и на Одсеку оралне хирургије  - контакт телефон 309-259

   стом. сестра КЕСИЋ РАДА

       4. МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА спец. болести зиба и ендодонција, ангажован и на Одсеку болести зуба и ендодонција - ординација бр. 317 (309-249)

   стом. сестра: ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКОСАВА

       5. ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА - Одељење стоматолошке протетике

    стом. сестра ВИТАС СЛАВИЦА

 

Одсек за радиолошку дијагностику

контакт телефон 309-251

1. ЂУРИЦА НАТАША     

 

Тим на Одсеку болести зуба и ендодонције

 

ординација број 316   контакт телефон 309-248

1. НИКОЛИЋ ДР ЛИДИЈА  спец. болести зуба и ендодонције 

 стом. сестра РАТКОВИЋ БИЉАНА

 

Тим на Одсеку оралне хирургије

ординација бој 319    контакт телефон 309-259

 

1. ЂУРИЋ ДР МИЛОШ   спец. оралне хирургије

  стом. сетра МИХАЈЛОВСКИ СЛАЂАНА

 

Тим на Одсеку оралне медицине и пародонтологије

ординација број 316  контакт телефон 309-248

 

1. МАРТИЋ ДР НАТАША  спец. оралне медицине и пароонтологије

 стом. сестра НЕДИЋ ГОРДАНА

 

Тим на Одсеку стоматолошке протетике са зубном техником

ординација број 315 контакт телефон 309-241

 

1. МРЕНОВИЋ ДР ТИХОМИР  спец. стоматолошке протетике

   стом. сетра ПИСЛЕВИЋ КРИСТИНА

 

Зубни техничари: 

1. ЉУБИЧИЋ МИЛАДА, шеф зубне технике          протетски радови

Контакт телефон: 309-225 и 309-227;

2. САВКОВИЋ МОМИР                                            протетски радови

3. БУРИЋ МИЛА                                                       протетски радови

4. СРБОТЊАК МИРОСЛАВА                                   ортодонски радови

5. МАКСИМОВИЋ ВЕЉКО                                      ортодонски радови

6. ЧАВОШКИ ЉИЉАНА                                           ортодонски радови

7. БУКАЗИЋ ДРАГАН                                                протетски радови

8. ДОДОШ ВЕСНА                                                    протетски радови

 

Стоматолошке сестре које тренутно нису распоређене у тиму са докторима стоматологије су ангажоване по потреби Службе на свим одсецима:

 1. ОРАВЕЦ МАТИЋ ОЛИВЕРА
 2. МАНОЈЛОВИЋ ДИЈАНА
 3. ЗЛАТАНОВСКИ ЗОРИЦА
 4. МИЛОШЕВИЋ СЊЕЖАНА

 

О изабраном стоматологу

Изабрани лекар је доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област опште медицине, односно специјалиста медицине рада; доктор медицине специјалиста педијатрије; доктор медицине специјалиста гинекологије и доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије, а изузетно и доктор медицине друге специјалности под условима прописаним законом којим се уређује здравствена заштита. Избор изабраног лекара врши се попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Изабраног лекара за дете до 18 година старости бира родитељ, усвојитељи,старатељ или хранитељ.Сваки грађанин Републике Србије требало би да има свог изабраног лекара и треба да зна како се зове његов изабрани лекар. Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без упута.

Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање, док пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену услугу. Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Осигураник поред свог изабраног лекара може имати и изабраног стоматолога. Изабрани стоматолози у евиденцији о уговореним радницима РФЗО припадају областима рада: дечја и превентивна стоматолошка здравствена заштита и општа стоматолошка здравствена заштита.Изабрани стоматолог може бити доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечје и превентивне стоматологије.

Имамо 19 изабрана стоматолога и то 14 стоматолога на дечијој и превентивној стоматолошкој здравственој заштити и 5 општих стоматолога који су на општој стоматолошкој здравственој заштити (за одраслу популацију становништва).

Изабрани стоматолози на дечијој и превентивној здравственој заштити су: КРЕСТИЋ СТАНИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ПЕШЕВСКИ ДР СВЕТЛАНА, СТЕФАНОВ ПРИМ. ДР ВЕРИЦА, МИЛОШЕВИЋ ДР СЛАЂАНА, ЂУКИЋ ДР ВЛАДИМИР, ПОМОРИШАЦ ДР СНЕЖАНА, МАЛОВИЋ ДР ДРАГАНА, МАРИНКОВИЋ ДР АЛЕКСАНДРА, ВУКАШИНОВ ПЕТРОВИЋ, ДР МИЛИЦА, ЦРВЕНКОВ ДР МАРИЈА, ЈОВАНОВИЋ ДР ИРЕНА, СТАНИСАВЉЕВ БОКШАН ДР ЈАСНА, ЛОТРЕАН ДР ФЛАВИУС ЈОСИФ и САВКОВИЋ ДР ТЕОДОРА.

 

Изабрани стоматолози на општој стоматолошкој здравственој заштити су: МИТРОВИЋ ДР НОВИЦА, ПАЈИЋ ДР МИЛИЦА, JASAM DR MAHMOOD, МАНСУРИ ДР ХЕНИ и ПАРИПОВИЋ ДР МИЛАН.    

 

Дужност изабраног стоматолога

Изабрани стоматолог је дужан да:


1. Придржава се предвиђеног садржаја и обима превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

2. Спроводи потребне прегледе и потртебна лечења болести уста и зуба на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

3. Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу оралног здравља;

4. Одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења;

5. Израђује тоталне и парцијално-плочасте зубне птотезе код особа старијих од 65 година живота на основу Правилника Републичког Фонда о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији;

6. Упућује на специјалистичке прегледе или на стационарно лечење;

7. Прописује лекове и медицинска средства;

8. Води прописану медицинску документацију о стању,лечењу и изради зубних помагала;

9. Даје налаз и мишљење о здравственом стању на основу чега се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству;

10. Врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања за осигурана лица из члана 22 Закона о здравственом осигурању Републике Србије као и потребни прегледи и лечења осигураника предвиђени чланом 41 Закона о здравственом осигурању Републике Србије.

Доктор у замени


Ако је Ваш изабрани лекар привремено одсутан, Дом здравља је у обавези да Вам обезбеди лекара који привремено замењује Вашег изабраног лекара.
Уколико нисте задовољни Вашим изабраним лекаром у замени, имате право да након три месеца од дана замене лекара, изаберете другог лекара, и тада се то сматра променом изабраног лекара, Ви га можете поново изабрати, променом изјаве о изабраном лекару.

 

Промена изабраног лекара


Промену изабраног лекара вршите попуњавањем и потписивањем обрасца Изјава о избору/промени изабраног лекара.
Особа која није у могућности да оде у Дом здравља, врши промену изабраног лекара на исти начин као што је извршила избор изабраног лекара (давањем овлашћења за промену изабраног лекара).
Имате право да промените изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.
Уколико вршите промену изабраног лекара пре истека календарске године, у изјави морате да наведете разлоге промене.
Промену изабраног лекара пре истека календарске године можете учинити из следећих разлога:
1. у случају престанка радног односа изабраног лекара у том Дому здравља;
2. ако промените пребивалиште;
3. ако сте незадовољни лекаром који замењује Вашег изабраног лекара, по истеку рока од три месеца од дана обезбеђивања замене лекара;
4. ако је Ваш изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци;
5. ако је дошло до неспоразума са лекаром, због кога сте изгубили поверење у свог изабраног лекара;
6. из других оправданих разлога.
Уколико сте незадовољни Вашим изабраним или лекаром који Вам је додељен као замена, можете захтевати промену изабраног лекара и мимо наведених рокова.
Оправданост Ваших захтева цени надлежни орган у Дому здравља. Он утврђује све битне околности и чињенице изнете у Вашем захтеву за промену лекара. Дом здравља је дужан да Вам у року од 8 дана од дана подношења Вашег захтева, достави свој налаз.

 

Осигураници који имају право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:

Деца до навршених 18 година живота ( на одељењу за дечију и превентивну стоматологију).

Израда активног покретног и функционалног ортодонског апарата код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског образовања, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и репаратуру тих ортодонтских апарата са отиском (после шест месеци од предаје апарата).

Студенти на редовном школовању до 26. године живота (сем протетских радова)

Код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја (сем протетских радова)

Незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Жртве насиља у породици (сем протетских радова)

Самохрани родитељи са децом до седам година живота чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем протетских радова)

Указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле (вађење зуба није хитна стоматолошка интервенција)

У оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалне регије

 

2. Уз партиципацију у износу од 10% од цене од здравствене услуге:

Прегледи и лечење уста и зуба (изузев протетског збрињавања) пре операције срца и трансплатације бубрега

Прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20% (на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

3. Уз партиципацију од 50 дин.

Вађење зуба као последица комликације каријеса ( на оделењу дечје и превентивне стоматологије)

 

4. Уз партиципацију у износу од 35 % од „Фондовске“ цене здравствене услуге:

Израда тоталне и парцијално плочасте зубне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протезе ( добија од стоматолога који изводи потребан протетски рад) пацијент мора да овери у Републичком фонду за здравствено осигурање-филијала Панчево у улици Војводе Радомира Путника број 6. У зависности од висине пензије осигураника Републички фонд за здравствено осигурање може да ослободи пацијента плаћања партиципације и да Социјално осигурање у целости рефундира трошкове израде потребног протетског рада

Репаратура тоталних и парцијално плочастих зубних протеза (рађене на терет Републичког фонда за здравствено осигурање) које су у рађене у времену између 30 и 60 месеци од дана предаје (после две ипо године од предаје протезе па све до стицања права за израду нових протетских радова, односно навршене пете године од предаје протезе), уколико је осигураник учествовао у партиципацији од 35 одсто.

Прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњношколског, односно високо школског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став1, тачка 3) Правилника.

 

Сви остали осигураници плаћају стоматолошке услуге по економском ценовнику Стоматолошке службе Дома здравља Панчево

 

Начелник службе 

Др Тихомир Мреновић

Специјалиста стоматолошке протетике

Главна сестра

Анка Ђорђевић

Адреса: Змај Јовина 10, 26101 Панчево

Контакт телефон:  013/353-323 (Прегледи се не заказују телефоном)  062/807-39-50

Радно време: од 07 до 19 часова             

Рендген кабинет Дома здравља Панчево основан је 1966. године.

Данас у служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику услуге из дијагностичких процедура пружају:

3 радиолога:

 1. Др Ђорђе Лазаревић, спец, радиологије
 2. Др Оливера Моц, спец. радиологије
 3. Др Мирјана Марковић Лазић, спец. радиологије


Више лекара опште праксе,
4 радиолошких техничара и
2 медицинска техничара.

У овој установи пружају се услуге: 

 Из области класичне рендген дијагностике:

 1. преглед плућа и срца
 2. преглед коштано-зглобног система
 3. мамографије

Из области ултразвучне дијагностике:

 1. сви конвенционални прегледи трбушних органа
 2. прегледи дојке
 3. прегледи штитасте жлезде

 

Начелник службе је др Ђорђе Лазаревић, спец. радиологије

Главна радиолошка сестра је вмс Драгана Јовановић.

 

 

 

Адреса:Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево

Контакт телефони: 013/309-223    062/807-30-55

Радно време: од 07 до 20 часова 

Cубота и недеља од 07 до 19 часова

Кликните за -->Актуелни распоред рада лекара

У Школском диспанзеру изабрани педијатри обављају превентивне и куративне прегледе школске деце. Успешно лечимо акутне болести, брзо реагујемо дијагностичким процедурама у нејасним стањима.

Пратимо ток хроничних обољења.

Вршимо вакцинацију по календару обавезне имунизације.

Стално континуирано пратимо здравствено стање деце кроз систематске и контролне прегледе. Обављамо прегледе ради уписа деце у средње школе.

Вршимо здравствени надзор над школама.

Школски диспанзер са саветовалиштем за младе, представља место првог контакта ученика и родитеља са педијатром, у систему здравствене заштите. Користимо отворен приступ рада и бавимо се свим здравственим проблемима, користећи при томе своје знање стечено дугогодишњим радом и едукацијама. Сарађујемо са другим специјалистима на секундарном и терцијалном нивоу у систему здравствене заштите.

 

Шеф Одељења за здр.заштиту школске деце  је др Зоран Ђурђев, специјалиста спортске медицине

Главна сестра: Јасмина Попов

 

Изабрани лекари:

 •    1. Др Снежана Томовић, педијатар  
 •     2. Др Александра Ивковић, лекар опште медицине
 •     3. Др Драгана Зарић, лекар опште праксе
 •     4. Др Соња Поповић, лекар опште праксе
 •     5. Др Сања Јелић, педијатар
 •     6. Др Стевица Симић, педијатар

 

Психолог: Андреј Гађански, телефон за заказивање: 013/309-226.

Адреса: Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево

Контакт телефон: 013/309-215    062/804-80-79

Радно време: од 07 до 20 часова                                        

Кликните за --> Актуелни распоред рада лекара

 

Служба за здравствену заштиту жена, како данас гласи њен званичан назив је настала од некадашњег Диспанзера за жене који је 1959. године израстао на темељима Гинеколошке амбуланте.

Ова служба обавља примарну здавствену заштиту становница општине Панчево и околних насељених места кроз превентиву и куративу, дијагностику и терапију, као и континуирани здравствено-васпитни рад у саветовалиштима за труднице и младе.

Рад се обавља у служби где је максимална доступност пацијената до изабраног лекара, без упута од стране лекара опште медицине.

 

Врсте прегледа које служба обавља :

 

 1. гинеколошки прегледи
 2. ултразвучни прегледи
 3. колпоскопски прегледи
 4. узимање узорака за ПА (папаниколау) анализу
 5. узимање узорака за одређивање групе секрета (ВС)
 6. давање инјекција
 7. локална апликација лека
 8. превијања
 9. вагинална испирања
 10. апликација интраутериног улошка (спирала)
 11. пласирање песара
 12. контрола физиолошких трудноћа
 13. рано откривање фактора ризика за правилан развој плода уз упућивање на виши ниво гинеколошке здравствене заштите
 14. давање савета у вези са хигијенско-дијететским режимом у току трудноће
 15. кардиотокографија (ЦТГ)
 16. преглед после порођаја након шест недеља и шест месеци
 17. здравствено-васпитни рад кроз саветовалиште за труднице,школу родитељства и саветовалишта за младе
 18. мануелни и ултразвучни прегледи дојки
 19. прегледи у циљу испитивања и лечења стерилитета
 20. припрема брачних парова за укључивање у програм вантелесне оплодње
 21. психо-физичка припрема трудница за порођај

Све побројане услуге пружамо у складу са најновијим достигнућима савремене медицине засноване на доказима и у складу са важећим законским прописима.

Рад службе се обавља у две смене са по три, односно четири лекара. У служби је стално запослено пет специјалиста гинекологије и акушерства са високим степеном појединачне едукованости из превентивних дијагностичких метода : колпоскопија, цитологија и ултразвучна дијагностика.

 

Изабрани лекари су:

Др Мирела Матејић, спец. гин. и акушерства - начелник Службе 

Др Стојан Вишекруна, спец. гин. и акушерства 

Др Слађана Вукмировић - Сталетовић, спец. гин. и акушерства 

Др Јасмина Савковић, спец. гин. и акушерства 

Др Татјана Јакшић Кучера, спец. гин. и акушерства 

Др Драгослав Вуковић, спец. гин. и акушерства

Др Драган Јосифовић, спец. гин. и акушерства

Др Маја Николић, спец. гин. и акушерства

 

Главна сестра: Миљана Живковић

 

Главна сестра је Миљана Живковић.