У понедељак, 13. новембра 2023. године у сали за састанке Дома здравља Панчево одржана је Континуирана едукација за здравствене раднике.

Одржан је национални курс 1. категорије на тему ,,Промоција здравља и превенција заразних болести у Републици Србији" и стручни састанак на тему ,,Фактори ризика за водеће незаразне болести".


Предавачи су били из Института за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут", Др Мирјана Тошић- специјалиста социјалне медицине, затим прим. др сци мед Катарина Боричић, спец.социјалне медицине, др Снежана Плавшић, епидемиолог и прим.др сци мед Ирена Лазић, спец. социјалне медицине.

В.Д. директора Дома здравља Панчево, др Зорица Сокић је отворила овај скуп и поздравила присутне. На предавању су слушаоци били здравствени радници из Дома здравља Панчево.

Континуирана едукација носила је 8 бодова за слушаоце.


Након предавања одржана је радионица. Дискусија по свим питањима је била конструктивна и свако је кроз комуникацију могао да изложи своја искуства и сугестије. Како нешто усавршити, побољшати и унапредити кроз квалитет рада у оквиру своје установе. Стручни предавачи су наравно били ту да помогну усмере и упуте присутне у све недоумице. Овакав вид континуиране едукације је веома добар начин комуникације и начин да запослени међусобно размене искуства из праксе.

 


Дом здравља Панчево