Саветовалиште за исхрану отворено је при Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Панчево (адреса 6.октобра бр. 9 у дворишту Очне болнице).

Саветовалиште води др мед Снежана Ђурић, спец.хигијене и хумане екологије.

- Намењено је здравим и болесним људима
- Ради четвртком од 8 – 12 часова
- ЗЗЈЗ ову услугу пружа бесплатно, осигураним лицима предшколског и школског узраста, као и одраслим лицима са упутом изабраног лекара.

 

При првој посети саветовалишту потребно је понети следећу документацију: здравствену књижицу и упут изабраног лекара, документацију о досадашњим обољењима и лечењу, лабораторијске анализе (крвна слика, седиментација, гликемија, уреа, креатинин, фибриноген, АСТ, АЛТ, гама-ГТ, холестерол-ХДЛ и ЛДЛ, триглицериди, урин и друге лабораторијске анализе значајне за здравствено стање); За децу до 18 година недељни дневник исхране;

 

 Услуге саветовалишта:

 

Приликом првог прегледа:

- Узимање анамнезе – породичне, личне и анамнезе исхране
- Антропометријска мерења (телесна маса, висина, одређивање процента масне масе тела, обим струка и кука, обим надлактице)
- Израчунавање ИТМ, БМИ, ЕП
- Одређивање медицинске нутритивне терапије и упознавање са принципима правилне исхране врши се после испитивања стања ухрањености, клиничког и лабораторијског прегледа
- Израда дијете за пацијента Саветовалишта за исхрану – први пут

 

Приликом контролног прегледа:

- Поновљена антропометријска мерења у циљу утврђивања ефикасности прописаног режима исхране
- Корекција дијете за пацијента Саветовалишта за исхрану– контролни долазак
- Израда једнодневне и вишедневне дијете исхране за разне категорије здравих и болесних људи (са нутритивним факторима ризика – гојазност, потхрањеност, дијабетес, анемије, хипертензија, дислипидемије и други поремећаји здравља који се могу спречити или кориговати одговарајућим дијететским режимима)

 

НЕ ПОСТОЈИ ТАЈНА ПОСТИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОЖЕЉНЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ , ПОТРЕБНО ЈЕ ХРАНИТИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ И БИТИ ФИЗИЧКИ АКТИВАН.

 

КАКО ПРОЦЕНИТИ СТАЊЕ УХРАЊЕНОСТИ

Неправилна исхрана, која се најчешће карактерише повећањем или смањењем уноса појединих састојака хране, за последицу има поремећај телесног састава, као и стања ухрањености. Нутритивни статус подразумева задовољавајуће стање ухрањености организма и потребно је знати како га проценити.

 

На следећем линку можете израчунати индекс телесне масе, тако што ћете унети своју тежину и висину и добити скор степена ухрањености:

https://www.zjzpa.org.rs/savetovaliste-za-ishranu/