Поштованe колеге,

Обавештавамо Вас да је Здравствени савет Србије (на основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 26/19) донео одлуку о акредитацији програма континуиране едукације и да су сви предложени програми континуиране едукације испред Дома здравља Панчево прошли акредитацију и максимално оцењени, што се може погледати на Збирној табели Лекарске коморе Србије.

Обухватили  смо све циљне групе како бисмо свим здравственим радницима обезбедили доступност за прикупљање поена за Лиценцу за рад.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 09.05.2023. године.

Позивамо све здравствене установе да се одазову програму КЕ Дома здравља Панчево и да обавесте све запослене здравствене раднике да се пријаве ради прикупљања бодова за Лиценцу за рад.

Акредитовани су следећи програми континуиране едукације:

 

  1. Комуникација у здравству, програм КЕ заведен у Збирној табели Лекарске коморе Србије у категорији стр састанака под ред.брА- 1- 762/22, и акредитован као стручни састанак прве  категорије и оцењен за предаваце са 3 поена, а за полазнике КЕ 2 поена.

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здарвствени техничари.

  1. Основни курс ехотомографске дијагностике абдомена, програм КЕ у Збирној табели Лекарске коморе Србије заведен подред.брА-1-758/22, као национални курс прве  категорије, и оцењен за предаваце са 12 поена, за полазнике КЕ 6 поена.

Циљна група: лекари, стоматолози.

  1. Здравствени менаџмент, програм КЕ заведен у Збирној табели Лекарске коморе Србије под ред.бројем А- 1-759/22, као национални курс прве категорије, и оцењен за предаваце са 12 поена, а за полазнике КЕ 6 поена.

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здарвствени техничари.

  1. Основни курс ултразвучне дијагностике болести штитасте жлезде и врата, заведен под ред.бројем А-1-760/22, као национални курс прве категорије и оцењен за предаваце са 12 поена и за полазнике курса 6 поена.

Циљна група: лекари, стоматолози.

  1. Основне мере животне потпоре код деце и одраслих, заведен у Збирној табели Лекарске коморе Србије подред.бр А-1-761/22, као национални курс прве категорије, и оцењен за предаваце са 12 поена и полазнике КЕ 6 поена.

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здарвствени техничари.

 

Др Зорица Сокић

ВД директора Дома здравља Панчево