ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ

У суботу 04.јуна 2022. године у просторијама Дома здравља Панчево одржано је предавање на тему „Здравствени менаџмент”, који је обухватао више области.

Предавачи су били  прим. др сци. мед. Ирена В. Лазић, прим. др сци. мед. Катарина Боричић и др Мирјана Тошић, спец.социјалне медицине.

В.Д. директора Дома здравља Панчево, др Зорица Сокић,  је отворила овај скуп и поздравила присутне. На предавању су били гости из Опште болнице Панчево, Завода за јавно здравље Панчево, као и представници домова здравља из нашег округа. Наглашено је да ће и убудуће бити предавања о новинама у функционисању здравствених установа на свим нивоима како би ишли у корак с временом. На овај начин ћемо пратити промене и усклађивати наш рад и интерне акте нарочито у информационим технологијама, правним регулативама, економским процедурама и целокупним руковођењем једне установе. Демографски подаци и сарадња са Републичким заводом за статистику  су свакој установи значајни како би спрам броја становника могли да се планирају кадрови и нормативи. Кадровска структура се организује и систематизује у сарадњи са Заводом за јавно здравље, Републичким фондом за здравствено осигурање, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Министарством здравља Републике Србије.

Истакнуте су Законске обавезе.

Законом о здравственој заштити, Стратегијом и акционим планом за унапређење квалитета здравствене заштите, Интегрисаним планом унапређења квалитета рада, као и интегрисаним извештавањем о квалитету здравствене заштите дефинисане су све активности за постављање стратешких циљева једне установе.

Здравственим системом у Републици Србији организују и управљају три важне институције:

-Министарство здравља Републике Србије

-Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

-Републички фонд за здравствено осигурање

Компоненте система здравствене заштите:

-Ресурси

-Унутрашња организација

-Менаџмент

-Финансирање

-Обезбеђење и пружање здравствене заштите

Препоруке за изградњу успешног партнерства

- Добра комуникација на свим нивоима (уколико је то могуће без неслагања и сукоба)

- Иницијтива локалних органа самоуправе у учешћу и унапређењу квалитета рада здравствене установе, а у интересу грађана за које су надлежни.

- Слобода комуникације и сарадње између владиних сектора и невлдиног сектора. (Веома је битно имати вештину и добро познавање локалних прилика. Као и мешавину разних вештина, образовања, позиција ,енергија као кључне ствари у развоју партнерства).

- Добра комуникација менаџмента и тимова, кординација и комуникација са осталим запосленима.

- Кординација менаџмента са осталим установама.

- Континуирана едукација.

- Управљање људским ресурсима, тимски рад и партнерство.

Телемедицина у Србији – како ће изгледати.

У другом делу предавања су одржане интерактивне радионице у оквиру тема које су биле заступљене на предавању.

Дискусија по свим питањима је била конструктивна и свако је кроз комуникацију могао да изложи своја искуства и сугестије. Како нешто усавршити, побољшати и унапредити кроз квалитет рада у оквиру своје установе.

Стручни предавачи су наравно били ту да помогну усмере и упуте присутне у све недоумице.

Овакав вид континуиране едукације је веома добар начин комуникације и начин да запослени међусобно размене искуства из праксе.

Управа Дома здравља Панчево