ТЕМE:

  • ПРЕВЕНЦИЈА ДЕПРЕСИЈЕ

                 Преузимање едукативних средстава:

                 - Агитка депресија

                 - Упитник самопроцене за депресију

  •  ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

                  Преузимање едукативних средстава:

                 - Физичка активност на радном месту