Основано 1977.г.

 

Стручни тим чине: 2 педијатра, психолог, 2 логопеда-дефектолога и виша медицинска сестра који су похађали едукацију из области "Менталне хигијене развојног доба" и "Рано откривање, дијагностика и третман поремећаја психомоторног развоја. Церебрално угрожено дете и дете са церебралном парализом и сродним стањима".

 

У Развојно саветовалиште долазе деца од рођења до 10. г. живота која анамнестички имају факторе ризика што не значи да имају и последице тог ризика.

 

Циљ рада Развојног саветовалишта:

- Рано откривање, дијагностиковање, лечење, рехабилитација, хабилитација  и праћење деце са фактором ризика.

- Помоћ родитељима да лакше схвате и прихвате проблем и евентуалну последицу касније у одрастању детета.

- Обука родитеља у стицању вештина за стимулацију психомоторног развоја детета, као равноправног члана тима у борби за спречавање или ублажавање евентуалних последица.

 

Фактори ризика могу бити: биолошки, психолошки, породични и социјални.

За време трудноће мајке: болести мајке ( инфекције, дијабет, епилепсија, висока ТА и слично ), болести плода ( инфекције, АИДС, генетске болести...).

У току порођаја: завршен порођај СЦ, карлична презентација плода, инструментација ( вакуум, форцепс...), перинатална асфиксија.

Након рађања детета: превремено или после термина рођено, хипербилирубинемија (преко 200 мцмол/л), интракранијална крварења и едем мозга, хипогликемија новорођенчета, низак АПГАР скор, апноичне или цијанотичне кризе, конвулзије, сензомоторни хендикеп (оштећење вида, слуха, телесни-ментални хендикеп), језичко-говорне сметње, тешке повреде и инфекције, поремећаји понашања, наследне болести и сл.

 

Психолошки фактори ризика: ментална обољења у породици, алкохолизам, наркоманија, смрт у породици, злостављање и занемаривање.

 

Породични и социјални фактори ризика: развод родитеља, усвојено дете, лоши социо-економски услови живота...

Родитељи долазе сами и са дететом на разговор-саветовање због развојних тешкоћа детета:

храњење, спавање, игра, регулисање и контрола навика у пражњењу столице и мокраће, савладавање школских и ваншколских вештина, говор, муцање и тикови, проблем пажње, љубомора, непослушност и слично.

Како се долази у Развојно саветовалиште?

Понедељком се заказује термин од пола сата за четвртак исте недеље.

Заказује родитељ или изабрани доктор телефоном или лично у саветовалишту Дечијег диспанзера.