Oбавештење заштитника права пацијената


Поштовани корисници услуга Дома здравља „Панчево“, ова секција осмишљена је као могућност да заштитнику пацијентових права поставите питања која се тичу ускраћивања права на здравствену заштиту и незадовољства пруженом здравственом услугом  односно поступком здравственог или другог радника Дома здравља „Панчево“.

 

Заштитник пацијентових права ће, након што проучи Ваше питање, проблем или недоумицу, на овом месту дати свој одговор и савет шта треба даље предузети.

 

У објављеном тексту питања и одговора неће се наводити лични подаци лица које је поставило питање, као ни лични подаци здравствених или других радника Дома здравља „Панчево“ које евентуално поменете у свом питању.

 

Пристигла питања ће пре објављивања бити прегледана а она која садрже увреде или из других разлога буду окарактерисана као непримерена или недозвољена за јавно објављивање неће бити објављена.

 

Питање које поставите може приликом објављивања бити скраћено или дато у нешто измењеној формулацији, с тим да се на тај начин не мења смисао самог питања.

 

Напомињемо да постављена питања која овде буду објављена не представљају приговор пацијента у смислу члана 39. Закона о здравственој заштити, као и да дати одговори не представљају налаз по приговору из наведеног члана Закона.

 

Уколико не будете задовољни датим одговором, у сваком случају се можете обратити заштитнику пацијентових права Дома здравља „Панчево“ чије је радно време од 07-15 часова сваког радног дана, телефон 013/317-013.


Tagovi: 
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА