Служба за здравстену заштиту одраслих
Адреса: Светог Саве 88, 26000 Панчево
Контакт телефон: 
013/332-403
Радно време: 
од 07 до 13.30 часова                                        

 


Прикажи Локације Дома здравља Панчево на већој мапи

 

Служба за здравствену заштиту одраслих промовише  и унапређује здравље, бави се лечењем и превенцијом болести, посебно је одговорна за здравље заједнице.

Примарну здравствену заштиту у служби опште медицине грађани остварају преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром-техничарем

Служба за здравствену заштуту одраслих (СЗЗО) свој рад организује у 9 сеоских и 8 градских амбуланти, као и у Превентивном центру Дома Здравља Панчево.

И поред просторне разуђености, СЗЗО данас представља заокружену радну целину у стручном, техничко-технолошком  и организационом садржају.

Својим  стручним кадровским потенцијалом, Служба успешно одговара најсложенијим пословима тима изабрани лекара-сестра и у потпуности  обезбеђује квалитетну здравствену заштиту како у амбулантама у граду, тако и у насељеним местима.

Наша визија је да преко система  превентивних саветовалишта и превентивним радом у амбулантама ,подигнемо едукативни ниво наших пацијената, како би заједничким снагама спречили или барем одложили настанак многих болести.

Само удружени са нашим пацијентима можемо се изборити за здравије и срећније генерације.

 

Задаци изабраног лекара:

 1. организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца (својих
  пацијената)
 2. ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести
 3. врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
 4. указује хитну медицинску помоћ
 5. упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
  индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
  наставак лечења пацијента
 6. прописује лекове и медицинска средства
 7. обавља и друге послове у складу са Законом (нпр. води медицинску документацију у
  папирној и/или електронској форми)
 8. да се у обављању својих послова придржава начела Хипократове заклетве и кодекса
  етике здравствених радника
 9. да примењује само проверене и научно доказане методе, поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 10. да послове обавља у прописаном и планираном обиму и квалитету.

 

Задаци и садржај рада медицинске сестре:

 1. Тријажа ( сестринско запажање здравственог стања)
 2. Објективни преглед ( спољни изглед, боја коже, стање свести, фреквенција и начин
  дисања)
 3. Мерење виталних знакова (тензија, пулс, температура, респирација)
 4. Евиденција добијених података у здравствени картон
 5. Медицинско-техничке радње: ЕКГ - дијагностика и препознавање патолошких промена,    оксигенотерапија, давање парентералне терапије, примена инфузионих раствора, нега рана, имунизација, имобилизација и друго.
 6. Поступци везани за појаву ургентних стања код давања парентералне терапије    (анафилактички шок)
 7. Пријава обољења која су законом обавезна
 8. Вођење протокола и евидентирање услуга ( дневна, месечна, тромесечна, шестомесечна, годишња евиденција)
 9. Здравствено-васпитни рад, посебно у категорији хроничних масовних незаразних болести
 10. Заказивање прегледа код изабраног лекара
 11. да примењује само проверене и научно доказане методе,поступке и вештине
  савладане током континуиране медицинске едукације, да се континуирано стучно
  усавршава и прати достигнућа медицинске и сродних наука
 12. да се у обављању послова придржава кодекса етике здравствених радника

 

 

Једино здравља и знања никада није доста.(Н.Булат)

Немој се правити мудрим него то стварно и буди, јер није довољно правити се здравим него то стварно и бити. Епикур

Водите рачуна о свом телу. То је једино место где можете да живите.

 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИK СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

 

Др Тања Алексићспецијалиста опште медицине

адреса: Светог Саве 88, Панчево

телефон: 013/332-403

електронска пошта: tanja.aleksic@dzpancevo.org


 

Актуелности:


Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.5. НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА (ТРЕЋА НЕДЕЉА МАЈА)
5.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА
5.5. СВЕТСКИ ДАН ХИГИЈЕНЕ РУКУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
8.5. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ЈАЈНИКА
10.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
11.5. НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
12.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА
15.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ
20.5. ДАН ЗДРАВИХ ГРАДОВА
22.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
31.5. СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА