28. АПРИЛ - СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ


 

 

Нажалост број несрећа на раду и професионалних обољења је у сталном порасту.  Приликом обележавања Дана безбедности и здравља на раду 28. априла 2005. године, Светска здравствена организација истакла је потребу за културом превентивне безбедности на раду широм света.

 

Према најновијим истраживањима, број несрећа на раду и професионалних обољења, које годишње однесу више од два милиона живота, посебно расте због брзе индустријализације у неким земљама у развоју. Истраживања показују да ризик од професионалних обољења представља највећу опасност са којом се људи суочавају на својим радним местима.

 

Према проценама Светске здравствене организације сваке године се догоди око 268 милиона несрећа на радном месту које немају смртни исход, а повређени запослени одсуствују са посла најмање три дана, као и 160 милиона нових случајева професионалних обољења. Процењено је да повреде на раду и професионална обољења доводе до губитка од око 4% БДП кроз надокнаду штете и одсуство са посла.

 

 

Најчешћа обољења у вези са радним местом су канцерогена обољења услед излагања отровним супстанцама, болести скелета и мишића, респираторна обољења, губитак косе, болести крвотока и заразне болести услед излагања патогенима. Глобално, само азбест проузрокује 100.000 смрти годишње.

 

У нашој земљи годишње на радном месту страда око 40 радника, а око 1.000 њих се тешко повреди.

 

Статистика показује да се највећи број повреда на раду дешава због непоштовања безбедносних прописа и некоришћења заштитне опреме, а повреде су најчешће на градилиштима.

 

Такође, највећи број повреда на раду са смртним исходом у протеклим  годинама догађа се у области грађевинарства и индустрије, наводи се у анализи Инспектората за рад, а углавном су страдали мушкарци, средњих година, у несрећама које су се догодиле у првој смени, и то најчешће петком.

 

Веома је важно да се у овој области поспеши сарадња између послодаваца и запослених и да се заједно ради на превенцији ризика.

 

За прва четири месеца, текуће године, у Дому здравља Панчево, били смо сведоци 5 повреда на раду. У смислу тежине повреде на раду све повреде окарактерисане су као лаке повреде на раду.

 

Сигурност у радном окружењу са нагласком на здрављу и заштити људи, али и заштити животне средине, увек су били високо позиционирани приоритети у нашој Установи. Заштита на раду подразумева низ активности чији је циљ отклањање опасности у технолошком процесу и организационом систему како би се рад учинио безбедним и тиме створили повољни услови за очување људског здравља и материјалних добара

 

Сходно томе Дом здравља Панчево је током ове године успео да обезбеди матерјална средства за куповину личних заштитних средстава и опреме за раднике службе обезбеђења, писарнице и техничке службе.

 

Такође су обезбеђене заштитне оловне кецење за лица која раде у зони јонизујећег зрачења и за пацијенте за рендген кабинет стоматолошке службе и заштитна опрема за мушке и женске полне органе,  као и тироидну жлезду.

 

Уз стручну примену свих заштитиних мера, и правилно коришћење личне заштитне опреме  пацијентима се  смањује страх и ризик од изложености зрачењу и штетним последицама на минимум.

На основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења, такође је  извршена  редовна дозиметријска контрола рендген апарата радиолошке службе наше установе од стране Института за нуклеарне науке „Винча“.

 

Тиме је учињен значајан искорак у циљу повећања безбедних услова на раду и мотивисаности запослених у процесу остварења заједничких циљева.

 

 

Редовно се занавља сервисира и баждари опрема, по плану баждарења и сервисирања за сваку организациону јединицу Дома здравља за текућу годину.

 

Проверавањем и утврђивањем да ли су на опреми за рад примењене мере безбедности и здравља на раду, обезбеђује се максималну заштиту запослених и пацијената.

 

Посебна пажња се поклања отклањању недостатака на опреми за рад код електричног дела уређаја, и делу који се односи на управљање медицинским отпадом.

 

Управљање ризиком се обезбеђује праћење и координација свих активности у Дому здравља како би се смањила штета која би могла настати из различитих разлога, услед повреда пацијената, запослених, посетилаца, оштећења или губитка опреме, потрошног материјала и инфраструктуре

 

Подаци Међународне организације рада показују да годишње 2,3 милиона људи у свету погине на послу, а то је број становника једног Београда, што је у просеку 6.300 људи сваког дана.

 

Сви ови подаци су забрињавајући и алармантни тако да:

 

,,На овај светски дан, хајде да мобилишемо националне и међународне капацитете, како бисмо обезбедили безбедно и здраво радно окружење за све, дајући највиши приоритет принципу превенције.’’ Хуан Сомавиа, Генерални директор Међународне организације рада. 

 

      Лице за БЗР

    Петрин Драган

 

 

Извор: Заштита плус, часопис за питања безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара  

 

 28. април 2016.год.          


Tagovi: 
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА