Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Наша служба се састоји из немедицинских одељења и одсека који својим радом омогућавају нормално функционисање здравствене делатности Дома здравља Панчево. Ми се бринемо о правном, техничком, економском, финансијском и свим другим аспектима рада Дома здравља који су неопходни да би наши здравствени радници имали што боље услове за рад и да би се могли концентрисати искључиво на бригу о пацијентима.

 

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове са састоји из следећих одељења и одсека:

  1. Одељење за правне послове, шеф: Милан Ђурица, дипломирани правник
  2. Одељење за кадровске и опште послове, шеф: Јелена Недељковић Шашић, дипломирани правник
  3. Одељење за економско-финансијске послове, шеф: Оливера Нишавић, дипломирани економиста

под којим се налазе:

а) из комерцијалне делатности

Фактурни одсек

Одсек медицинске набавке и складиштења

Одсек немедицинске набавке и складиштења

б) из рачуноводствене делатности

Одсек финансијске оперативе

Одсек обрачуна

Одсек књиговодства

Одсек плана, анализе и здравствене статистике 

  1. Одељење техничких и других заједничких послова, шеф: Драган Вујасиновић

под којим се налазе:

  Одсек за одржавање хигијене

  Одсек за безбедност и здравље на раду, противпожарну заштиту, послове ФТО, медицински отпад и екологију

 

ОДСЕК ПЛАНА, АНАЛИЗЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ

Телефон: 013/378-379

Е-мail: - socijalnadzpancevo@gmail.com

            - dzp.informatika@gmail.com

  • Шеф одсека: др Драгица Букумирић - специјалиста социјалне медицине
  • Милан Ђурица, помоћник директора за правне послове
  • Драгана Марковић – медицинска сестра/техничар – статистичар
  • Весна Максимовић – здравствени сарадник – кординатор  за здр. статистику

Делатности одсека су:

-          Израда плана рада Дома здравља

-          Анализа извршења плана рада и израда извештаја о извршењу

-          Израда плана здравствено-васпитног рада, праћење и анализа извршења плана и обележавања датума из Календара    јавног здравља.

-          Прикупљање здравствено-статистичких података и израда здравствено-статистичких извештаја

-          Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи квалитета

-          Праћење, координација и анализа спровођења квалитета

-          Припрема и анализа извештаја за све више институције са којима сарађује (ЗЗЈЗ Панчево, Институт за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батутˮ, Министарство здравља РС, РФЗО и др..)

-          Прикупља, формира базу података о заразним и хроничним незаразним болестима и прослеђује ЗЗЈЗ Панчево

-          Прикупља и објединује фактуре. Развија и одржава базе података.

-          Кординира рад служби у смислу тачног евидентирања података.

-          Спроводи обуку и пружа стручну помоћ запосленима у раду на рачунару.

-          И сви остали послови из домена Социјалне медицине, здравствене статистике и информатике.

 

Одсек плана, анализе и здравствене статистике

Др Драгица Букумирић

Спец. социјалне медицине

 

 

 

 

 

 

 

Актуелности:


  • Христос Воскресе
  • СРЕЋАН УСКРС
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ
4.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ ЖРТАВА НАСИЉА
5.6. СВЕТСКИ ДАН ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
9.6. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МОЖДАНОГ УДАРА
14.6. СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
15.6. MЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИМА
26.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И КРИЈУМЧАРЕЊА ДРОГЕ