Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове

Наша служба се састоји из немедицинских одељења и одсека који својим радом омогућавају нормално функционисање здравствене делатности Дома здравља Панчево. Ми се бринемо о правном, техничком, економском, финансијском и свим другим аспектима рада Дома здравља који су неопходни да би наши здравствени радници имали што боље услове за рад и да би се могли концентрисати искључиво на бригу о пацијентима.

 

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове са састоји из следећих одељења и одсека:

  1. Одељење за правне послове, шеф: Милан Ђурица, дипломирани правник
  2. Одељење за кадровске и опште послове, шеф: Јелена Недељковић Шашић, дипломирани правник
  3. Одељење за економско-финансијске послове, шеф: Оливера Нишавић, дипломирани економиста

под којим се налазе:

а) из комерцијалне делатности

Фактурни одсек

Одсек медицинске набавке и складиштења

Одсек немедицинске набавке и складиштења

б) из рачуноводствене делатности

Одсек финансијске оперативе

Одсек обрачуна

Одсек књиговодства

Одсек плана, анализе и здравствене статистике 

  1. Одељење техничких и других заједничких послова, шеф: Драган Вујасиновић

под којим се налазе:

  Одсек за одржавање хигијене

  Одсек за безбедност и здравље на раду, противпожарну заштиту, послове ФТО, медицински отпад и екологију

 

ОДСЕК ПЛАНА, АНАЛИЗЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ

Телефон: 013/378-379

Е-мail: - socijalnadzpancevo@gmail.com

            - dzp.informatika@gmail.com

  • Шеф одсека: др Драгица Букумирић - специјалиста социјалне медицине
  • Милан Ђурица, помоћник директора за правне послове
  • Драгана Марковић – медицинска сестра/техничар – статистичар
  • Весна Максимовић – здравствени сарадник – кординатор  за здр. статистику

Делатности одсека су:

-          Израда плана рада Дома здравља

-          Анализа извршења плана рада и израда извештаја о извршењу

-          Израда плана здравствено-васпитног рада, праћење и анализа извршења плана и обележавања датума из Календара    јавног здравља.

-          Прикупљање здравствено-статистичких података и израда здравствено-статистичких извештаја

-          Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи квалитета

-          Праћење, координација и анализа спровођења квалитета

-          Припрема и анализа извештаја за све више институције са којима сарађује (ЗЗЈЗ Панчево, Институт за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батутˮ, Министарство здравља РС, РФЗО и др..)

-          Прикупља, формира базу података о заразним и хроничним незаразним болестима и прослеђује ЗЗЈЗ Панчево

-          Прикупља и објединује фактуре. Развија и одржава базе података.

-          Кординира рад служби у смислу тачног евидентирања података.

-          Спроводи обуку и пружа стручну помоћ запосленима у раду на рачунару.

-          И сви остали послови из домена Социјалне медицине, здравствене статистике и информатике.

 

Одсек плана, анализе и здравствене статистике

Др Драгица Букумирић

Спец. социјалне медицине

 

 

 

 

 

 

 

Актуелности:


  • Христос Воскресе
  • СРЕЋАН УСКРС
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА