Општа документа

Програм за решавање вишка запослених у Стоматолошкој служби ДЗП

 

Мишљење о предлогу посебног програма/програма решавања вишка запослених са предлогом мера

Мишљење -УГС синдиката Дома здравља Панчево

Програм за решавања вишка запослених 1

Програм  за решавање вишка запослених 2

Систематизија

Допис ЗУ

Неизмирене обавезе и обрачунате отпремине ЗУ КИМ

Инстсрукција у вези са спровођењем Уговора закљученог између Министарства здравља и РФЗО 

Прилози

 

Кадрови

 

Број запослених

 

Медицинска упутства, водичи и литература

 

Национални водичи добре клиничке праксе

Листа лекова

Упутство за припрему пацијента за вађење крви 

 

Рачуноводство и финансије

 

Финансијски план за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Завршни рачун за 2015. годину

Завршни рачун за 2013. годину

 

Медицинска и дијагностичка опрема

 

Подаци о медицинској и дијагностичкој опреми

 

Апотека

 

Залихе лекова

Залихе медицинског и потрошног материјала

 

Информациони систем

 

Правилник о безбедности ИКТ система

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.5. НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА (ТРЕЋА НЕДЕЉА МАЈА)
5.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА
5.5. СВЕТСКИ ДАН ХИГИЈЕНЕ РУКУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
8.5. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ЈАЈНИКА
10.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
11.5. НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
12.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА
15.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ
20.5. ДАН ЗДРАВИХ ГРАДОВА
22.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
31.5. СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА