О нама

Адреса:

Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево

Контакт телефони:

013/309-200 (Централа тренутно није у функцији)

013/309-253 Секретарица

013/309-252 Главна сестра

013/309-215 Сл. за здравствену зашт. жена

013/309-223 Одељ. за здравствену заштиту деце

013/309-219 Одељ. за здр. заштиту предшк. деце

013/309-239 Одсек спортске медицине

013/309-240 Стоматолошка служба

013/309-216 Одсек плана, анализе и здр. статистике

013/309-245 Центар за превентивне здр. услуге

013/317-974 Одељ. за екон. фин. послове 

Факс:
013/317-901
е-Mail: office@dzpancevo.org
Радно време управе:
радним даном од 07 до 15 часова
ПИБ: 106481499

Матични број:

08913889
Рачуни: Трезор: 840-808661-18
  Сопствена средства: 840-793667-89
  Стоматологија: 840-13177614-80

 

МИСИЈА


Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневном раду, унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

 

 

ВИЗИЈА


Дом здравља Панчево ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ


Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2016. до 2019. године: 

1.         Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених                          у Дому здравља Панчево

2.         Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије

3.         Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.

4.         Акредитација Дома здравља

5.         Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице

6.         Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем

7.         Контуирана имплементација информационих технологија

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.5. НАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА (ТРЕЋА НЕДЕЉА МАЈА)
5.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА
5.5. СВЕТСКИ ДАН ХИГИЈЕНЕ РУКУ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
8.5. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ЈАЈНИКА
10.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
11.5. НАЦИОНАЛНИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
12.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА
15.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ
20.5. ДАН ЗДРАВИХ ГРАДОВА
22.5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ
31.5. СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА