О нама

Адреса:

Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево

Контакт телефони:

013/309-200 (Централа тренутно није у функцији)

013/309-253 Секретарица

013/309-252 Главна сестра

013/309-215 Сл. за здравствену зашт. жена

013/309-223 Одељ. за здравствену заштиту деце

013/309-219 Одељ. за здр. заштиту предшк. деце

013/309-239 Одсек спортске медицине

013/309-240 Стоматолошка служба

013/309-216 Одсек плана, анализе и здр. статистике

013/309-245 Центар за превентивне здр. услуге

013/317-974 Одељ. за екон. фин. послове 

Факс:
013/317-901
е-Mail: office@dzpancevo.org
Радно време управе:
радним даном од 07 до 15 часова
ПИБ: 106481499

Матични број:

08913889
Рачуни: Трезор: 840-808661-18
  Сопствена средства: 840-793667-89
  Стоматологија: 840-13177614-80

 

МИСИЈА


Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневном раду, унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

 

 

ВИЗИЈА


Дом здравља Панчево ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ


Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2016. до 2019. године: 

1.         Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених                          у Дому здравља Панчево

2.         Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије

3.         Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.

4.         Акредитација Дома здравља

5.         Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице

6.         Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем

7.         Контуирана имплементација информационих технологија

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


14.11. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ
15.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА
20.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА
25.11. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА