15. мај Међународни дан породице


За многе људе породица представља главни извор социјалне, биолошке, васпитне и економске подршке. Породица утиче на здравље појединца и здравље појединца утиче на породицу. Породично здравље је опет под утицајем шире друштвене заједнице, чији је породица део и породице, заузврат, утичу на здравље самог друштва.

Како је породица најважније место деловања примарне здравствене заштите, велику улогу у ширењу здравствено-васпитног рада у породици и повезивању породице са службама здравствене заштите, а у складу са потребама породице,  добиле су патронажне сестре.  Осим  патронажних сестара, ту су и лекари и сестре запослени у Служби кућног лечења, Служби хитне медицинске помоћи, као и техничари запослени у Служби за лабораторијску дијагностику и многи други, који одлазе у кућне посете непокретним и тешко покретним болесницима. Самим тим сваки лекар или сестра која улази у породицу омогућује породици економичнију, стручно ефикаснију, квалитетнију и свеобухватнију здравствену заштиту.

Међународни дан породице обележава се 15. маја широм света још од 1993. године, када га је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила Међународним даном породице и на тај начин истакла важност породице као основне друштвене заједнице.

 

Андријана Ратков, главна сестра Службе за поливалентну патронажу


Tagovi: 
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.12. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ/АИДС-А
3.12. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА