15. мај Међународни дан породице


За многе људе породица представља главни извор социјалне, биолошке, васпитне и економске подршке. Породица утиче на здравље појединца и здравље појединца утиче на породицу. Породично здравље је опет под утицајем шире друштвене заједнице, чији је породица део и породице, заузврат, утичу на здравље самог друштва.

Како је породица најважније место деловања примарне здравствене заштите, велику улогу у ширењу здравствено-васпитног рада у породици и повезивању породице са службама здравствене заштите, а у складу са потребама породице,  добиле су патронажне сестре.  Осим  патронажних сестара, ту су и лекари и сестре запослени у Служби кућног лечења, Служби хитне медицинске помоћи, као и техничари запослени у Служби за лабораторијску дијагностику и многи други, који одлазе у кућне посете непокретним и тешко покретним болесницима. Самим тим сваки лекар или сестра која улази у породицу омогућује породици економичнију, стручно ефикаснију, квалитетнију и свеобухватнију здравствену заштиту.

Међународни дан породице обележава се 15. маја широм света још од 1993. године, када га је Генерална скупштина Уједињених нација прогласила Међународним даном породице и на тај начин истакла важност породице као основне друштвене заједнице.

 

Андријана Ратков, главна сестра Службе за поливалентну патронажу


Tagovi: 
Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.4. НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОВРЕДА У САОБРАЋАЈУ (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА АПРИЛА)
7.4. СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
20.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
22.4. ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
24.4. ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА АПРИЛА)
28.4. СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ