Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 21/17 Поправка гума са монтажом и центрирањем

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/17 Уља и течности за аутомобиле

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 19/17 Убруси и тоалет папир

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 09/17 Гориво

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 18/17 Ултразвучни апарати

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 08/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал ("економски део") (партије 8, 9, 15, 19, 25 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 8

Одлука о додели уговора - партија 9

Одлука о додели уговора - партија 15

Одлука о додели уговора - партија 19

Одлука о додели уговора - партија 25

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 07/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (партије 6, 15, 19, 22, 23 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о обустави поступка за партију 23

Одлука о додели уговора - партија 6

Одлука о додели уговора - партија 15

Одлука о додели уговора - партија 19

Одлука о додели уговора - партија 22

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17-3 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 17/17 Индикаторске траке за
контролу стерилизације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 06/17 Лекови – сет листа Д (партија 5 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/17-2 Текуће одржавање Здравствене установе „Железничка“ амбуланта

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17-2 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/17 Текуће одржавање Здравствене установе „Железничка“ амбуланта

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 14/17 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Измењена конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Конкурсна документација измењена 2

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/17 Осигурање запослених

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Додатно појашњење

Конкурсна документација измењена

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 12/17 Осигурање имовине

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатно појашњење 2 

Додатно појашњење

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/17-2 Сервисирање разне медицинске опреме

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 11/17 Сервисирање рачунара и рачунарске опреме

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/17 ВПН и интернет

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке ОПЈН 05/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал ("економски део") 

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ПАРТИЈА 1 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 2 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 3 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 4 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 5 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 6 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 7 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 8 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 9 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 10 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 11 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 12 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 13 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 14 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 15 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 16 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 17 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 18 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 19 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПАРТИЈА 20 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 21 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 22 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 23 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 24 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 25 ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Партија 2 Одлука о измени одлуке о додели уговора

Партија 3 Одлука о измени одлуке о додели уговора

Партија 8 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке

Партија 9 Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке

Партија 14 Одлука о измени одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 10

Обавештење о закљученом уговору - партија 11

Обавештење о закљученом уговору - партија 12

Обавештење о закљученом уговору - партија 13

Обавештење о закљученом уговору - партија 14

Обавештење о закљученом уговору - партија 16

Обавештење о закљученом уговору - партија 17

Обавештење о закљученом уговору - партија 18

Обавештење о закљученом уговору - партија 20

Обавештење о закљученом уговору - партија 21

Обавештење о закљученом уговору - партија 22

Обавештење о закљученом уговору - партија 23

Обавештење о закљученом уговору - партија 24

Обавештење о обустави поступка - партија 8

Обавештење о обустави поступка - партија 9

Обавештење о обустави поступка - партија 15

Обавештење о обустави поступка - партија 19

Обавештење о обустави поступка - партија 25

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/17 Сервисирање разне медицинске опреме

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/17-2 Траке за “True you” мераче шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 08/17 Сервисирање водоводних и канализационих инсталација

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 07/17 Сервисирање хидрантске мреже

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке ОПЈН 04/17 Лекови - сет листа Д

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка - партија 5

Обавештење о обустави поступка - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/17 Санитет са опремом

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 05/17 Реагенси, раствори, калибратори и контролне крви за хематолошке анализаторе Beckman Coulter

Обавештење о покретању ППБОП

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Отворени поступак јавне набавке ЈНОП 03/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал, обликован у 24 партије

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

Обавештење о закљученом уговору - партија 7

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 9

 

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


10.9. СВЕТСКИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ САМОУБИСТАВА
11.9. СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
21.9. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ АЛЦХАЈМЕРОВЕ БОЛЕСТИ
26.9. СВЕТСКИ ДАН КОНТРАЦЕПЦИЈА
29.9. СВЕТСКИ ДАН СРЦА