Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/18 Траке за “True you” мераче шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/18 Сервисирање рендген апарата „Висарис“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/18 Сервисирање ултразвучних апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/18 Сервисирање аутоклава „AZTECA AC 450“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 28/18 Персонални рачунари и периферна опрема

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 27/18 Вулканизерске услуге и центрирање трапа, електричарске и фарбарске услуге

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/18 ЕКГ апарати

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 25/18 Потрошни материјал и резервни делови за санитетска и остала возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 24/18 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 5/18 Потрошни материјал за фиксну ортодонцију

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 4/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (“економски део“)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 3/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 03/18-2 Реагенси и потрошни материјал за апарат IRICELL2000 за анализу урина дигиталном проточном микроскопијом

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 22/18 Стоматолошка машина са пратећим насадним инструментима и компресором

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 21/18 Осигурање запослених

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/18 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 19/18 Санитетско возило са медицинском опремом

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 18/18 Траке и ланцете за одређивање вредности холестерола, триглицерида и шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 17/18 Реагенс траке за Урин апарат URISCAN PRO

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/18 Прибор за бојење препарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/18 ВПН и интернет

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 2/18 Санитетски и медицински потрошни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора I

Одлука о додели уговора II

Одлука о додели уговора III

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 04/18 Реагенси и потрошни материјал за апарат BOEHRING BFT II

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 03/18 Реагенси и потрошни материјал за апарат IRICELL2000 за анализу урина дигиталном проточном микроскопијом

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 02/18 Реагенси, раствори, калибратори и контролне крви за хематолошке анализаторе BECKMAN COULTER

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 14/18 Преузимање неупотребљивих хемикалија, фиксира, развијача и других штетних и опасних материја од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/18 Преузимање вакцина и фармацеутског отпада, лекова и лекарских препарата којима је истекао рок употребе (или се не могу употребити из других разлога) од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 12/18 Сервисирање рачунара и рачунарске опреме

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 11/18 Штампани обрасци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/18 Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/18 Реагенс за столицу на окултно крварење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 08/18 Амбалажа и опрема за паковање неопасног отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 01/18 Реагенси, раствори, калибрациони и контролни серуми, потрошни материјал за биохемијске анализаторе BECKMAN COULTER

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 07/18 Вакутejнер системи

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1/18 Рукавице

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18-2 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/18 Хемикалије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о измени Одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/18 Лабораторијскo стакло

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/18 Лабораторијска пластика

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/18 Сервисирање електричних ормана и инсталација

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/18 Канцеларијски материјал и папирна галантерија

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 35/17 Рециклажа тонера

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 34/17 Медијуми за смештање података 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 33/17 Електронски картон информациони систем – одржавање

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/17 Путничка возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/17 Сређивање простора Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/17 Папир и траке за разне врсте апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/17 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/17-2 Сервисирање и технички преглед фискалних каса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 28/17 Средства за одржавање хигијене

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 10/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (партија 23 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 27/17 Антисептици и дезифицијенси

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/17 Сервисирање и технички преглед фискалних каса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 25/17 Сервисирање котлова за грејање (гасних и електр.)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 24/17 Боје

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ
4.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ ЖРТАВА НАСИЉА
5.6. СВЕТСКИ ДАН ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
9.6. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ МОЖДАНОГ УДАРА
14.6. СВЕТСКИ ДАН ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
15.6. MЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИМА
26.6. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ И КРИЈУМЧАРЕЊА ДРОГЕ