Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/18-2 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 34/18 Сервисирање мамографског апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 33/18 Гинеколошки сто

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/18 Траке за “True you” мераче шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/18 Сервисирање рендген апарата „Висарис“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/18 Сервисирање ултразвучних апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о обустави поступка - партија 2

Одлука о обустави поступка - партија 3

Обавештење о обустави поступка - партија 2

Обавештење о обустави поступка - партија 3

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/18 Сервисирање аутоклава „AZTECA AC 450“

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 28/18 Персонални рачунари и периферна опрема

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 27/18 Вулканизерске услуге и центрирање трапа, електричарске и фарбарске услуге

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/18 ЕКГ апарати

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 25/18 Потрошни материјал и резервни делови за санитетска и остала возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 24/18 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 5/18 Потрошни материјал за фиксну ортодонцију

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 4/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (“економски део“)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 3/18 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 03/18-2 Реагенси и потрошни материјал за апарат IRICELL2000 за анализу урина дигиталном проточном микроскопијом

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 22/18 Стоматолошка машина са пратећим насадним инструментима и компресором

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 21/18 Осигурање запослених

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/18 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 19/18 Санитетско возило са медицинском опремом

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 18/18 Траке и ланцете за одређивање вредности холестерола, триглицерида и шећера у крви

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 17/18 Реагенс траке за Урин апарат URISCAN PRO

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/18 Прибор за бојење препарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/18 ВПН и интернет

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 2/18 Санитетски и медицински потрошни материјал

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора I

Одлука о додели уговора II

Одлука о додели уговора III

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 04/18 Реагенси и потрошни материјал за апарат BOEHRING BFT II

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 03/18 Реагенси и потрошни материјал за апарат IRICELL2000 за анализу урина дигиталном проточном микроскопијом

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 02/18 Реагенси, раствори, калибратори и контролне крви за хематолошке анализаторе BECKMAN COULTER

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 14/18 Преузимање неупотребљивих хемикалија, фиксира, развијача и других штетних и опасних материја од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/18 Преузимање вакцина и фармацеутског отпада, лекова и лекарских препарата којима је истекао рок употребе (или се не могу употребити из других разлога) од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 12/18 Сервисирање рачунара и рачунарске опреме

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 11/18 Штампани обрасци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/18 Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/18 Реагенс за столицу на окултно крварење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 08/18 Амбалажа и опрема за паковање неопасног отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 01/18 Реагенси, раствори, калибрациони и контролни серуми, потрошни материјал за биохемијске анализаторе BECKMAN COULTER

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 07/18 Вакутejнер системи

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1/18 Рукавице

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18-2 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/18 Хемикалије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о измени Одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/18 Лабораторијскo стакло

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/18 Лабораторијска пластика

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/18 Сервисирање електричних ормана и инсталација

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/18 Канцеларијски материјал и папирна галантерија

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 35/17 Рециклажа тонера

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 34/17 Медијуми за смештање података 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 33/17 Електронски картон информациони систем – одржавање

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/17 Путничка возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/17 Сређивање простора Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/17 Папир и траке за разне врсте апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/17 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


11.7. СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА
28.7. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХЕПАТИТИСА
30.7. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА