Јавне набавке

Актуелне јавне набавке

 

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 14/18 Преузимање неупотребљивих хемикалија, фиксира, развијача и других штетних и опасних материја од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/18 Преузимање вакцина и фармацеутског отпада, лекова и лекарских препарата којима је истекао рок употребе (или се не могу употребити из других разлога) од стране лиценциране куће

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 11/18 Штампани обрасци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 10/18 Амбалажа и опрема за паковање потенцијално опасног медицинског отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 09/18 Реагенс за столицу на окултно крварење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 08/18 Амбалажа и опрема за паковање неопасног отпада

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ППБОП 01/18

Конкурсна документација

Обавештење о покретању ППБОП

Мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 07/18 Вакутejнер системи

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1/18 Рукавице

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18-2 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/18 Хемикалије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о измени Одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 05/18 Лабораторијскo стакло

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/18 Лабораторијска пластика

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/18 Сервисирање електричних ормана и инсталација

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/18 Медијуми за смештање података

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/18 Канцеларијски материјал и папирна галантерија

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 35/17 Рециклажа тонера

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 34/17 Медијуми за смештање података 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 33/17 Електронски картон информациони систем – одржавање

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 32/17 Путничка возила

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 31/17 Сређивање простора Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 30/17 Папир и траке за разне врсте апарата

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 29/17 Дефибрилатор

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/17-2 Сервисирање и технички преглед фискалних каса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 28/17 Средства за одржавање хигијене

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 10/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (партија 23 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 27/17 Антисептици и дезифицијенси

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 26/17 Сервисирање и технички преглед фискалних каса

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 25/17 Сервисирање котлова за грејање (гасних и електр.)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 24/17 Боје

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 23/17 Мамографски филмови за суво развијање

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 22/17 Спекулуми ПВЦ

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 21/17 Поправка гума са монтажом и центрирањем

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 20/17 Уља и течности за аутомобиле

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 19/17 Убруси и тоалет папир

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 09/17 Гориво

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 18/17 Ултразвучни апарати

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 08/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал ("економски део") (партије 8, 9, 15, 19, 25 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора - партија 8

Одлука о додели уговора - партија 9

Одлука о додели уговора - партија 15

Одлука о додели уговора - партија 19

Одлука о додели уговора - партија 25

Обавештење о закљученом уговору - партија 8

Обавештење о закљученом уговору - партија 9

Обавештење о закљученом уговору - партија 15

Обавештење о закљученом уговору - партија 19

Обавештење о закљученом уговору - партија 25

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 07/17 Стоматолошки ситан инвентар и потрошни материјал (партије 6, 15, 19, 22, 23 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Појашњење у складу са чланом 63. ЗЈН-а

Одлука о обустави поступка за партију 23

Одлука о додели уговора - партија 6

Одлука о додели уговора - партија 15

Одлука о додели уговора - партија 19

Одлука о додели уговора - партија 22

Обавештење о закљученом уговору - партија 6

Обавештење о закљученом уговору - партија 15

Обавештење о закљученом уговору - партија 19

Обавештење о закљученом уговору - партија 22

Обавештење о обустави поступка за партију 23

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17-3 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Jавна набавка мале вредности ЈНМВ 17/17 Индикаторске траке за
контролу стерилизације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Oтворени поступак јавне набавке ЈНОП 06/17 Лекови – сет листа Д (партија 5 - поновљени поступак)

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/17-2 Текуће одржавање Здравствене установе „Железничка“ амбуланта

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17-2 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 16/17 Текуће одржавање Здравствене установе „Железничка“ амбуланта

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 15/17 Текуће одржавање амбуланте за кожне болести Дома здравља Панчево

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 14/17 Осигурање возила

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Измењена конкурсна документација

Додатно појашњење

Додатно појашњење 2

Конкурсна документација измењена 2

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 13/17 Осигурање запослених

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Додатно појашњење

Конкурсна документација измењена

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 12/17 Осигурање имовине

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Обавештење о поднетом захтев

Пријави се | Регистрација

Календар здравља


1.4. НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОВРЕДА У САОБРАЋАЈУ (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА АПРИЛА)
7.4. СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
20.4. МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
22.4. ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
24.4. ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА АПРИЛА)
28.4. СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ