Наша служба се састоји из немедицинских одељења и одсека који својим радом омогућавају нормално функционисање здравствене делатности Дома здравља Панчево. Ми се бринемо о правном, техничком, економском, финансијском и свим другим аспектима рада Дома здравља који су неопходни да би наши здравствени радници имали што боље услове за рад и да би се могли концентрисати искључиво на бригу о пацијентима.

 ОДСЕК ПЛАНА, АНАЛИЗЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ

Телефон: 013/378-379

Е-мail: - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Шеф одсека: др Драгица Букумирић - специјалиста социјалне медицине
  • Бранка Солеша – медицинска сестра/техничар – статистичар
  • Весна Максимовић – здравствени сарадник – кординатор  за здр. статистику

 

Делатности одсека су:

-          Израда плана рада Дома здравља

-          Анализа извршења плана рада и израда извештаја о извршењу

-          Израда плана здравствено-васпитног рада, праћење и анализа извршења плана и обележавања датума из Календара     јавног здравља.

-          Прикупљање здравствено-статистичких података и израда здравствено-статистичких извештаја

-          Прати промене кадровских стандарда и радних норматива којима се анализирају показатељи квалитета

-          Праћење, координација и анализа спровођења квалитета

-          Припрема и анализа извештаја за све више институције са којима сарађује (ЗЗЈЗ Панчево, Институт за јавно здравље Војводине, Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батутˮ, Министарство здравља РС, РФЗО и др..)

-          Прикупља, формира базу података о заразним и хроничним незаразним болестима и прослеђује ЗЗЈЗ Панчево

-          Прикупља и објединује фактуре. Развија и одржава базе података.

-          Кординира рад служби у смислу тачног евидентирања података.

-          Спроводи обуку и пружа стручну помоћ запосленима у раду на рачунару.

-          И сви остали послови из домена Социјалне медицине, здравствене статистике и информатике.

 

Одсек плана, анализе и здравствене статистике

 

Др Драгица Букумирић

Спец. социјалне медицине