Управа Дома здравља Панчево

 

 

ДИРЕКТОР

Др Стојан Вишекруна, специјалиста гинекологије и акушерства

адреса: Милоша Обреновића 2-4, Панчево

телефонска централа: 013/317-901

електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ

 

Др Драгица Букумирић, спец. социјалне медицине

адреса: Милоша Обреновића 2-4, Панчево

телефонска централа: 013/317-901

електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Милан Ђурица, дипломирани правник

адреса: Милоша Обреновића 2-4, Панчево

телефонска централа: 013/317-901

електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ГЛАВНА СЕСТРА

 

Марија Кркобабић, виша медицинска сестра

адреса: Милоша Обреновића 2-4, Панчево

телефонска централа: 013/317-901

електронска пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Управни одбор:

Др Горан Симоновић, председник

Др Ненад Стојадиновић. члан

Ивана Матаруга, члан

Митрана Игњатовић. члан

др Јелена Тимотијевић члан

Надзорни одбор:

Др Мирјана Марковић Лазић 

Др Тихомир Мреновић

Ивана Трифуновић

Стручни савет:

Прим. др мед Светлана Рогожарски, специјалиста опште медицине

Др Слађана Вукмировић Сталетовић

Др Драгица Букумирић

Др Мирјана Марковић Лазић

Етички савет:

 

прим. др мед. Светлана Рогожарски

Виолета Јоцков, ВМС

Др Александра Гавриловић Миладинов

Др Мила Шкуртић, спец. опште медицине

Марина Брашован Делетић, дипл. правник

Комисија за унапређење квалитета рада и безбедности пацијената:

Др Драгица Букумирић, спец. социјалне медицине

Др Слађана Вукмировић Сталетовић

Др Александра Крестић Станић

Драгана Поповић, дипл. економиста - менаџер у здравству

Митрана Игњатовић, мастер јавног здравља

Комисија за унутрашњи стручни надзор:

Др Данијела Мутавџић, спец. опште медицине

Др Милош Ђурић, специјалиста оралне хирургије

Др Вера Веселинов Рајков, спец. медицине рада